MUSIC

B/G TALENT .

01
2017-06-13

脸谱&&脸谱

侯明昊

2017-06-13

Monkey作词,张琨作曲,网剧《寒武纪》的主题曲,发行于2017-06-13。

MORE
01
02
2016-11-07

超能奶爸&&Super daddy

侯明昊

2016-11-07

小三真子&刘佳&侯明昊作词,刘佳作曲,综艺《放开我北鼻》的主题曲,发行于2016-07-11。

MORE
02
MORE

扫描二维码分享到微信